Etapa ocupació publica

Cos de professors de Música i Arts Escèniques. Ingrés i adquisició de noves especialitats (Clarinet, Flauta travessera, Saxòfon, Fonaments de composició, Piano, Viola, Violí, Violoncel).

 • Fase: Adjudicació i nomenament

 • Etapa: (Nomenament)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/09/17/pdf/2019_8686.pdf


 • Data de publicació

  17/09/2019


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8636


 • Documentació / Informació

  RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2019, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es nomena personal funcionari en pràctiques dels cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny, i professors tècnics de Formació Professional, les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.