Etapa ocupació publica

Secretari general (H/M) en la Secretaria General del Comité Europeu de les Regions (grau de contractació AD 16/3)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2019:024A:TOC


 • Termini

  Tancat.

  Fins al 5 d'abril de 2019 a les 12.00 hores (hora de Brussel·les)


 • Data de publicació

  21/01/2019


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Unió Europea-21/01/2019


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. , reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Informació complementària

  Les candidatures s'han de presentar exclusivament per via electrònica en format pdf i s'han d'enviar a l'adreça següent:
  vacancysg@cor.europa.eu