Etapa ocupació publica

Escala de titulats superiors d'organismes autònoms del MITC, especialitat de Propietat Industrial (codi 5600).

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/04/pdfs/BOE-A-2019-3044.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado número 54, de data 04/03/2019.


 • Data de publicació

  04/03/2019


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial del Estado-54