Etapa ocupació publica

Agent de la Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/01/pdf/2019_6553.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils a partir del següent de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGV de 01/07/2019


 • Data de publicació

  01/07/2019


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8581


 • Informació complementària

  Bases publicades en el Bop 56, de 21 de març de 2019 i Bop 111, 11 de juny de 2019 s'han publicat modificació de les bases aprovades