Etapa ocupació publica

POLICIA LOCAL - PROCESSOS DE CONSOLIDACIÓ I ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=104666


 • Data de publicació

  28/03/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-40


 • Documentació / Informació

  Només caldrà que les persones aspirants presenten les seues instàncies en què manifesten que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en aquestes bases, referides a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies, i que hagen abonat els drets d'examen. • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament (pl. Major, núm.1) o en els Registres de les Juntes de Districte Nord (pl. Primer Molí), Districte Sud (c/ Ricardo Catalá cantó amb Joaquín Márquez), Districte Est (av. Germans Bou, 27), Districte Oest (Pl. de Ruidera, s/n, Mas Blau) i Districte Marítim (passeig Buenavista, núm. 28) o en la forma prevista en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  33,00€