Etapa ocupació publica

POLICIA LOCAL - PROCESSOS DE CONSOLIDACIÓ I ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/08/pdfs/BOE-A-2019-6799.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado número 110, de data 08/05/2019.


 • Data de publicació

  08/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial del Estado-110