Etapa ocupació publica

366-B. Cos A2-16-02 gestió acció social, escala educació social (LLIURE)

  • Fase: Convocatòria

  • Etapa: (Correcció d'errors [bases])