Etapa ocupació publica

369-B i 370-B. Cos C1-04 educadors infantils, actualització de mèrits i noves inscripcions (OPO-08 i lliure). Es requereix el títol de Formació Professional de segon grau en l'especialitat d'Educació Infantil, tècnic superior en Educació Infantil o equivalent.

  • Fase: Borsa en funcionament

  • Etapa: Llista mensual setembre