Etapa ocupació publica

Ordenança, zelador/a de grup escolar i zelador/a d'instal·lacions esportives

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=105566


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOP de 16/05/2019.


 • Data de publicació

  16/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-63


 • Documentació / Informació

  - Sol·licitud d'admissió a les proves selectives d'ingrés en la funció pública local. Autoliquidació.
  - Annex I: full d'autobaremació.
  - Annex II: cursos de formació i perfeccionament.
  Juntament amb el document de "Sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés en la funció pública local. Autoliquidació", els aspirants han de presentar l'annex I - full d'autobaremació i l'annex II - cursos de formació i perfeccionament omplits, juntament amb la còpia dels mèrits.
  En cas de falsedat o manipulació d'algun document, es cancel·larà el dret a participar en aquesta convocatòria, amb independència de la responsabilitat que hi pertoque. • Lloc de presentació

  Registres de les juntes de districte nord, sud, est, oest i districte marítim de l'Excm. Ajuntament de Castelló.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  7,00€  autoliquidació