Etapa ocupació publica

Promotor/a d'Igualtat

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases específiques)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/06/07_108/2019_006012.pdf


 • Data de publicació

  07/06/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-108


 • Documentació / Informació

  a) Còpia compulsada del DNI en vigor.
  b) Còpia compulsada de la titulació i formació exigida en la base 3.e. • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, o de qualsevol de la resta de maneres que determina l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.