Etapa ocupació publica

TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/05/22_96/2019_005208.pdf


 • Data de publicació

  22/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-96


 • Documentació / Informació

  La instància generada conforme al procés indicat en els apartats I i II d'aquesta base, una vegada abonada la taxa que corresponga, juntament amb una fotocòpia del DNI, així com la resta documentació acreditativa que siga procedent, s'han de presentar, preferentment, en la seu electrònica d'aquesta Corporació (http://www.diputacionalicante.es/) com a documents annexos, a través del tràmit electrònic corresponent. • Lloc de presentació

  Registre General de l'Excma. Diputació Provincial (c/ Tucumán, núm. 8, d'Alacant) o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  36,00€  Autoliquidació


 • Exempció / Reducció taxes


  La instància generada conforme al procés indicat en els apartats I i II d'aquesta base, una vegada abonada la taxa que corresponga, juntament amb una fotocòpia del DNI, així com la resta documentació acreditativa que siga procedent, s'han de presentar, preferentment, en la seu electrònica d'aquesta Corporació (http://www.diputacionalicante.es/) com a documents annexos, a través del tràmit electrònic corresponent.