Etapa ocupació publica

Tècnic o tècnica superior d'administració parlamentària

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/publicexam_scholarship/doc/Publicacio_DOGV_0.pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes, en el DOGV de 05/07/2019.


 • Data de publicació

  05/07/2019


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8585


 • Documentació / Informació

  - Certificació de la condició de funcionari o funcionària de carrera al servei de les administracions públiques.
  - Fotocòpia compulsada del DNI.
  - Fotocòpia compulsada del títol acadèmic.
  - Currículum. • Lloc de presentació

  Registre de les Corts Valencianes