Etapa ocupació publica

381-L. Llista de persones aprovades del primer exercici de les proves selectives d'accés a l'escala subaltern, convocatòria 42/16 i 43/16, per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació de l'APF-01-01, subalterns.

  • Fase: Borsa en funcionament

  • Etapa: Llista aprovats 1r exercici (oferta d'ocupació pública)