Etapa ocupació publica

Ajudants/ajudantes de Jardineria

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/08/14_154/2019_008398.pdf


 • Data de publicació

  14/08/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-154


 • Documentació / Informació

  Les persones aspirants han de manifestar en la sol·licitud que tenen tots els requisits que s'exigeixen en la base segona, referits a la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds, i han de fer constar en aquesta la seua opció a fer l'examen en valencià o en castellà. • Lloc de presentació

  Registre General o de la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  4,55€  Autoliquidació