Etapa ocupació publica

Agent de la Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Suspensió del procés)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/03/25_58/2020_002834.pdf


 • Data de publicació

  25/03/2020


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-58


 • Documentació / Informació

  Per Resolució d'Alcaldia núm. 265, de data 17/03/2020, s'anul·len i deixen sense efectes la convocatòria i les bases per a la selecció de DUES PLACES AGENT POLICIA LOCAL - 1 PER TORN LLIURE I 1 PER TORN DE MOBILITAT, aprovades per la Resolució d'Alcaldia núm. 1008, de data 27/11/2019.