Etapa ocupació publica

Agent de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=108088


 • Data de publicació

  08/10/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-273


 • Documentació / Informació

  Les persones que desitgen participar en aquest procés selectiu ho han de sol·licitar telemàticament, a través del portal d'administració electrònica de l'Ajuntament (www.onda.es/carpetaciudadana), mitjançant el model de sol·licitud normalitzat que poden obtindre en l'adreça d'Internet www.onda.es/carcarpetaciudadana

  La sol·licitud ha d'estar signada per la persona aspirant. La falta de signatura comportarà l'exclusió. Aquesta s'ha d'acompanyar del justificant d'haver ingressat els drets d'examen, de conformitat amb la corresponent Ordenança fiscal (http://www.onda.es/c/document_library/get_file?uuid=72c68618-e525-451b-bcc0-564781e9f401&groupId=16302):

  La falta de justificació del pagament dels drets d'examen o del dret d'exempció determinarà l'exclusió de la persona aspirant. En cap cas, la presentació i el pagament a l'entitat col·laboradora substituirà el tràmit de presentació, dins del termini i en la forma expressada en aquestes bases. • Lloc de presentació

  Registre d'Entrada de l'Ajuntament


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  18,00€  El pagament d'aquests drets s'ha d'efectuar mitjançant la corresponent autoliquidació, que s'ha d'ingressar en les entitats col·laboradores que s'hi indiquen a aquest efecte. Aquesta autoliquidació es podrà obtindre a través de l'oficina del SAT o a través de la pàgina web oficial de l'Ajuntament: www.onda.es, per a la qual cosa cal accedir a la carpeta ciutadana.


 • Informació complementària

  En la pàgina web de l'Ajuntament (http://ajuntament.onda.es/web/sede-electronica/oferta-empleo-publico) es facilitarà informació sobre la convocatòria del procés selectiu i de tots els actes que se'n deriven.