Etapa ocupació publica

Cos tècnic, opció Educació Infantil de l'Administració pública regional. (Codi BFX16L19 - 3).

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/7071/pdf?id=781188


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'ordre en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.


 • Data de publicació

  13/11/2019


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial de la Región de Murcia-262


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud es realitzarà mitjançant el canal electrònic d'atenció al ciutadà.
  No s'ha d'omplir, en cap cas, la sol·licitud en paper i serà exclusivament vàlida l'emesa telemàticament a través del canal electrònic. El no-ompliment de la sol·licitud de conformitat amb el que s'ha indicat anteriorment serà motiu d'exclusió no corregible.
  L'abonament de la taxa es pot fer:
  a) Mitjançant un ingrés: en les entitats col·laboradores segons els corresponents codis de transacció, amb la presentació d'una còpia de la sol·licitud.
  b) Mitjançant pagament telemàtic: a través dels serveis de banca electrònica de les entitats col·laboradores. Per a això, cal tindre contractat prèviament aquest servei amb l'entitat i accedir al lloc web corresponent i indicar l'N28, que apareixerà en la còpia de la instància presentada telemàticament.
  c) Mitjançant la passarel·la de pagaments CARM en la pàgina https://pasarelapago.carm.es • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  38,78€  L'abonament de la taxa corresponent s'ha de fer dins del termini de presentació de sol·licituds, segons s'haja omplit la sol·licitud. Una vegada finalitzada la sol·licitud, el sol·licitant contindrà en la part superior el codi N28 i en la part inferior l'import de la taxa que cal abonar, d'acord amb la informació aportada.

  L'abonament de la taxa corresponent s'ha de realitzar a través dels serveis de banca electrònica de les entitats col·laboradores, per ingrés en aquestes o mitjançant la passarel·la de pagaments CARM.

  La llista d'entitats col·laboradores i els imports de les taxes que cal abonar s'incorporen com a annex a l'ordre.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.