Etapa ocupació publica

Auxiliars de salut pública (C2-S02), funcionaris/àries d'administració especial (CONSOLIDACIÓ 2017)

 • Fase: Oposició

 • Etapa: (Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/05/pdf/2020_4012.pdf


 • Termini

  Tancat.

  Les persones aspirants podran, en el cas d'error o exclusió, esmenar els errors en què hagen incorregut en la seua sol·licitud o realitzar les al·legacions que consideren convenients, en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


 • Data de publicació

  05/06/2020


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8828


 • Documentació / Informació

  RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2020, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició de consolidació d'ocupació per a la provisió de vacants del cos d'auxiliars de salut pública de l'Administració de la Generalitat (C2-S02), funcionaris i funcionàries d'administració especial dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.