Etapa ocupació publica

Facultatiu especialista d'àrea en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia per a l'Agència Pública Empresarial Sanitària Costa del Sol

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/222/BOJA19-222-00001-16942-01_00165106.pdf


 • Termini

  Tancat.

  7 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació en el BOJA de la Resolució de 28 de desembre de 2018, de l'Agència Pública Empresarial Sanitària Costa del Sol.


 • Data de publicació

  18/11/2019


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía-222


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.