Etapa ocupació publica

Convocatòria de proves selectives d'accés al cos superior tècnic de psicologia de l'Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 13/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ).

 • Fase: Oposició

 • Etapa: Llista provisional d'aprovats 1r exercici.

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/2-Acuerdo-NOTAS-13-14-TL-DI-PI.odt.pdf


 • Data de publicació

  04/02/2021


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  ACORD de l'òrgan tècnic de selecció pel qual, de conformitat amb la base 9.1 de les ordres 15/2019 i 16/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, es fa pública la llista de persones aspirants aprovades en el primer exercici, per ordre alfabètic, que es detalla en l'annex I. • Recursos

  Admiteix recurs d'alçada.