Etapa ocupació publica

Diverses places: auxiliar de serveis generals i de serveis escolars, d'assistent social / diplomat/ada en Treball Social i de professor/a superior de banda de música.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/03/12_50/2020_002081.pdf


 • Data de publicació

  12/03/2020


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-50


 • Documentació / Informació

  Les bases específiques estaran a la disposició dels interessats en el tauler d'anuncis de la corporació, en el servei de recursos humans de l'Excm. Ajuntament d'Alacant i en la pàgina web municipal:
  (https://www.alicante.es/va/contenidos/oposicions).