Etapa ocupació publica

Tècnics de joventut

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/06/23_117/2020_004176.pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP d'Alacant (BOP núm. 117, de 23/06/2020).


 • Data de publicació

  23/06/2020


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-117


 • Documentació / Informació

  Model de sol·licitud en l'annex II de les bases.