Etapa ocupació publica

Agent de la Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  https://dogv.gva.es/datos/2020/12/18/pdf/2020_10662.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8978, de 18/12/2020).


 • Data de publicació

  18/12/2020


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8978