Etapa ocupació publica

Ajudant residència/serveis.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/04/pdf/2020_9169.pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8944, de 04/11/2020).


 • Data de publicació

  04/11/2020


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8944


 • Documentació / Informació

  Les persones aspirants han de presentar la sol·licitud d'inscripció, el full d'autobaremació i la documentació acreditativa del compliment dels requisits, segons s'indica en l'apartat quart de la Resolució de 28 d'octubre de 2020, de la Sotssecretaria de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca la constitució de la borsa d'ocupació específica per a substitucions temporals, en llocs de treball de l'agrupació professional funcionarial APF-05-01, ajudant residència/serveis, a la província d'Alacant. • Lloc de presentació

  Si es disposa de signatura electrònica, s'ha de presentar tota la documentació telemàticament, sense necessitat d'acudir a cap registre presencial.

  El personal aspirant que no dispose de signatura electrònica ha de presentar la documentació en el registre d'entrada de la seu de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives d'Alacant, c/ Teatre 37, CP 03001 d'Alacant, o en qualsevol de les oficines públiques que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.