Etapa ocupació publica

Ajudant residència/serveis.

  • Fase: Borsa en funcionament

  • Etapa: Correcció d'errors (bases)