Etapa ocupació publica

Contractació laboral en el marc de projectes específics d'I+D+F (Estudi de caracterització de l'alga invasora Rugulopteryx okamurae i possible valorització de la seua biomassa en les costes d'Andalusia). (PR.FEM. DIP2019.001.002)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: Bases i obertura de termini

 • Direcció web

  https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/215/BOJA20-215-00008-13277-01_00180558.pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la data de publicació en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la resolució de convocatòria, termini que començarà a les 00.00 hores del primer dia i finalitzarà a les 24.00 hores de l'últim dia.
  A aquest efecte i de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, els dissabtes no es consideren hàbils (BOJA núm. 215, de 06/11/2020).


 • Data de publicació

  06/11/2020


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía-215


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds, juntament amb els autobarems, s'han de presentar en la pàgina web de l'IFAPA en l'adreça web indicada, sense perjudici del que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. • Informació complementària

  La sol·licitud i l'autobarem han d'ajustar-se als formularis disponibles en la pàgina web de l'IFAPA, http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa, en l'apartat «Oficina Virtual», Empleo Público.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.