Etapa ocupació publica

Treballador/a social

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Correcció d'errors [nou termini])

 • Direcció web

  https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=116761


 • Termini

  Tancat.

  S'estableix un nou termini de presentació d'instàncies que serà de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la rectificació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 24, de 25/02/2021.

  Les instàncies presentades entre la publicació de l'anterior anunci (BOP núm. 22, de 20/2/2021) i la nova publicació (BOP núm. 24, de 25/02/2021) seran admeses com dins de termini.


 • Data de publicació

  25/02/2021


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-24


 • Documentació / Informació

  Rectificació de l'extracte de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball temporal de treballadors socials i nova obertura del termini de presentació de sol·licituds.