Etapa ocupació publica

Infermer/a (OPO 2017-18-Est19)

 • Fase: Oposició

 • Etapa: (Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen)

 • Direcció web

  https://dogv.gva.es/datos/2022/07/29/pdf/2022_7136.pdf


 • Data de publicació

  29/07/2022


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-9394


 • Documentació / Informació

  RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants de d'infermer o infermera dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova. • Informació complementària

  Data: Diumenge, 27 de novembre de 2022.
  Hora: 10.00 h.
  Lloc:
  - Universitat de València: Campus dels Tarongers i Campus Blasco Ibáñez (València).
  - Universitat d'Alacant (Sant Vicent de Raspeig).
  - Universitat Jaume I de Castelló (Castelló de la Plana).
  Donat l'elevat nombre de persones aspirants, tant els aularis concrets com la seua distribució en aules, serà publicat oportunament en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb la deguda antelació. Així mateix, qualsevol canvi que afecte el lloc de celebració de la prova inclòs en la present resolució, serà objecte de publicació.