Etapa ocupació publica

Direcció de Secció Facultativa Oftalmologia - Dept. Salut d'Orihuela (plaça 8645)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: Modificació bases (nova obertura de termini)

 • Direcció web

  https://dogv.gva.es/datos/2021/06/25/pdf/2021_7075.pdf


 • Termini

  Tancat.

  S'estableix un nou termini de presentació de sol·licituds i de la resta de documentació, d'un mes comptat a partir de l'endemà a la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9114, de 25/06/2021)


 • Data de publicació

  25/06/2021


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-9114


 • Documentació / Informació

  RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2021, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució de 7 de juny de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de diverses places de cap de servei i de secció facultatives en diferents hospitals dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.