Etapa ocupació publica

Direcció de Secció Facultativa Oftalmologia - Dept. Salut d'Orihuela (plaça 8645)

 • Fase: Concurs

 • Etapa: (Llista definitiva de participants)

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/RESOLUCION_DEFINITIVA_CON_DILIGENCIA_DE_PUBLICACION.pdf


 • Data de publicació

  21/10/2021


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  RESOLUCIÓ de la directora general de Recursos Humans, per la qual s'aprova la llista definitiva d'admesos i exclosos al concurs per a la provisió de diverses direccions de servei i secció facultativa en diferents hospitals dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per la Resolució de 7 de juny del 2021, de la Direcció General de Recursos Humans -DOGV núm. 9108, de 16.06.2021, i Resolució de 21 de juny de 2021, de modificació DOGV núm. 9114, de 25.06.2021. • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.