Etapa ocupació publica

Direcció de Servei Facultativa Urgència Hospitalària - Dept. Salut de València Arnau de Vilanova (plaça 68116)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Correcció d'errors [bases])

 • Direcció web

  https://dogv.gva.es/datos/2021/06/25/pdf/2021_7075.pdf


 • Termini

  Tancat.

 • Data de publicació

  25/06/2021


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-9114


 • Documentació / Informació

  RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2021, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució de 7 de juny de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de diverses places de cap de servei i de secció facultatives en diferents hospitals dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública