Etapa ocupació publica

529-B. Cos A1-25-02 superior tècnic de prevenció de riscos laborals de l'administració de la Generalitat, escala medicina del treball. (LLIURE convocatòria 529/22).

  • Fase: Borsa en funcionament

  • Etapa: Llista provisional d'admesos/exclosos a la prova selectiva