Etapa ocupació publica

529-B. Cos A1-25-02 superior tècnic de prevenció de riscos laborals de l'administració de la Generalitat, escala medicina del treball. (LLIURE convocatòria 529/22).

 • Fase: Borsa de treball

 • Etapa: Autobaremació i aportació documentació

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/529-A1-25-02-MedicinaTreball-Autobaremo-Lliure-v.pdf


 • Termini

  Tancat.

  El termini per a la presentació de mèrits i la seua justificació serà de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el web de la Direcció General de Funció Pública.


 • Data de publicació

  15/09/2022


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Lloc de presentació

  La presentació serà telemàtica a través del tràmit Z: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18492&version=amp