Requisits generals

Membres de les sales de recurs

 • El candidat seleccionat haurà de complir les condicions generals per a l'entrada en funcions com a funcionari de la Unió Europea, en particular:
  - tindre la nacionalitat d'algun dels estats membres de la UE,
  - haver complit les obligacions imposades per la legislació relativa al servici militar,
  - no haver sigut condemnat ni declarat culpable de cap delicte penal,
  - reunir les condicions d'aptitud física requerides per a l'exercici de les seues funcions.
  A més, el candidat triat haurà d'estar en condicions de completar un mandat complet de 5 anys abans de l'edat de jubilació, és a dir, el final del mes en què el candidat complix 65 anys.

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.