Policía Local - Consolidació


 • Descripció

  Policía Local - Consolidació


 • Organisme

  Paiporta
  Músico Vicente Prats Tarazona, s/n.
  Tel:963971222
  Fax:963971725


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Suspensió del procés)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C - Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Titulació

  Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Requisits generals

  a- Tindre la nacionalitat espanyola.
  b- No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció publica, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
  c- Mancar d'antecedents penals.
  d- Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e- Tindre almenys díhuit anys d'edat i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f- Comprometre's, mitjançant declaració jurada, a portar armes de foc, i si cal, utilitzar-les.
  g- Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A al fet que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0 ,16 kW/kg.
  h- No patir malaltia o defecte físic algun que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1 ?65 metres els homes i 1 ?60 metres les dones


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  PROCEDIMENT DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL.


 • Lloc de presentació

  Registre general d'entrada de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://paiporta.es/empleo-publico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar