Agent Policia Local


 • Descripció

  Agent Policia Local


 • Organisme

  Calp
  Av. De Ifach, 16
  Tel:965833600
  Fax:965833304


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  Estar en possessió dels permisos que reglamentàriament s'establisquen i que habiliten per a la conducció de vehicles automòbils i motocicletes. Permís de conduir que habilite per a la conducció de vehicles de les classes B i A.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Haver superat el curs de capacitació corresponent a la categoria a la qual s'accedeix i la fase prèvia, realitzats per l'IVASPE.
  c) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
  d) No tindre antecedents penals.
  e) Estar en possessió de la titulació acadèmica que s'exigeix.
  f) Tindre com a mínim díhuit anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  g) Comprometre's, per mitjà de declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  h) No patir cap malaltia o tindre un defecte que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que s'establisquen reglamentàriament.
  j) Qualssevol altres requisits específics d'accés relacionats amb les funcions i les tasques que s'exerciran que es determinen reglamentàriament.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  La provisió en propietat de dues places d'agents de la Policia Local, escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe Policia Local i els seus auxiliars, enquadrades en l'escala bàsica.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.calp.es/es/empleo-publico/convocatoria-1722-provision-de-2-plazas-de-agente-policia-local-turno-libre


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar