Detall

116-B. Encarregat de magatzem (OPO-2004)


 • Descripció

  116-B. Encarregat de magatzem (OPO-2004)


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llista mensual novembre

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Grup

  C - Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Titulació

  Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Requisits especifics

  1. Aspirants que han superat la prova en què consistix la fase d'oposició del procediment selectiu corresponent a la convocatòria 116/04 i 117/04, d'accés al grup C, sector laboral, encarregat de magatzem, torn d'accés lliure i promoció interna, que no es troben en actiu en el moment de la sol·licitud en llocs de treball de la mateixa naturalesa jurídica, grup i sector de l'administració del Consell o dels seus organismes autònoms les competències en matèria de personal dels quals
  s'exercisquen per la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.
  2. El personal laboral temporal cessat com també el que resulte desplaçat o cessat com a conseqüència del procediment anteriorment mencionat, per la qual cosa es comprovarà d'ofici la participació en les proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, encarregat de magatzem, torn d'accés lliure (Convocatòria 116/04) i torn de promoció interna (Convocatòria 117/04) i, en cas contrari, no procedirà la seua inclusió. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar