Detall

Professors de Música i Arts Escèniques per a atendre substitucions en centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs 2010-2011 (especialitat: Violí)


 • Descripció

  Professors de Música i Arts Escèniques per a atendre substitucions en centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs 2010-2011 (especialitat: Violí)


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llista definitiva

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Requisits especifics

  Vegeu ANNEX II


 • Documentació / Informació


  Els que desitgen prendre part en esta convocatòria hauran d'omplir la sol·licitud, que figura com a model en l'annex III, i que podran obtindre en les direccions territorials d'Educació de les tres províncies de la Comunitat Valenciana i en l'adreça d'Internet:http://www.edu.gva.es/per/val/bolsas.htm . La dita sol·licitud es dirigirà junt amb la documentació acreditativa dels mèrits al·legats (annex I) al director general de Personal.

  DOCUMENTS QUE HAN DE PRESENTAR-SE JUNT AMB LA INSTÀNCIA AMB CARÀCTER GENERAL
  - Fotocòpia del D.N.I.
  - Fotocòpia del títol acadèmic
  APARTATS DEL BAREM
  Apartat 1.- Certificat on conste exercicis aprovats en l'oposició.
  Apartat 2.- Fotocòpia del nomenament/contracte acompanyat de la presa de possessió i cessament, on figure l'especialitat de tots els períodes treballats i informe de la Tresoreria de la Seguretat Social de vida laboral, i/o certificat de servicis en centres públics.
  Apartat 3.- Fotocòpia del contracte de treball acompanyat de l'última nòmina, de tots els períodes treballats i informe de la Tresoreria de la Seguretat Social de vida laboral. .


 • Lloc de presentació

  Registre General de la Conselleria d'Educació.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.edu.gva.es/per/es/bolsas.htm


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar