Detall

Tècnics superiors de suport a la investigació (PF1812)


 • Descripció

  Tècnics superiors de suport a la investigació (PF1812)


 • Organisme


  Universitat Politècnica de València (UPV)
  Rectorat - edifici 3A
  Camí de Vera, s/n
  46022 València
  Tel.: 96 387 70 00 – 96 387 70 07
  Fax: 96 387 90 09
  Webhttp://www.upv.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Taxa ordinària

  27,36 €


  Descripció de la taxa

  Ingrés en el compte corrent número 2077 0724 68 3100033835 «Taxes», de la Caixa d'Estalvis de València (Bancaixa) en la urbana 724, sítia a la Universitat Politècnica de València, camí de Vera, s/n, CP 46071 València.
  El pagament dels drets d'examen podrà realitzar-se en efectiu o amb targeta de crèdit.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exempts del pagament dels drets d'examen:
  - les persones amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%. Hauran d'adjuntar a la sol·licitud certificat acreditatiu de tal condició.
  - els membres de famílies nombroses de categoria especial. Hauran d'adjuntar a la sol·licitud certificat acreditatiu de tal condició.

  Tindran una bonificació del 50% del pagament dels drets d'examen a proves selectives, els membres de famílies nombroses de categoria general. Hauran d'adjuntar a la sol·licitud certificat acreditatiu de tal condició, sent en este cas els drets d'examen 13,68 €.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  TORN LLIURE


 • Documentació / Informació

  - Instància, d'acord amb model oficial, que haurà de ser impresa a través de la pàgina d'Internet, d'accés públic, de la Universitat Politècnica de València (www.upv.es/rrhh).
  Cada instància tindrà assignat un número de referència identificatiu que serà diferent per a cada una.
  Haurà de presentar-se necessàriament un joc de tres còpies impreses per mitjà de la pàgina d'Internet mencionada (còpies per a Registre General, Servici de Recursos Humans i interessat).
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat o del passaport en el cas dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats a què s'aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores.


 • Lloc de presentació

  La presentació de sol·licituds es podrà efectuar en:
  - Registre General de la Universitat Politècnica de València, camí de Vera, s/n, CP 46071 València;
  - Registre de l'Escola Politècnica d'Alcoi, siti a la plaça Ferrándiz i Carbonell, s/n, d'Alcoi;
  - Registre de l'Escola Politècnica de Gandia, siti al carrer Paranimf, número 1, del Grau de Gandia.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.upv.es/entidades/SRH/pas/777536normalv.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar