Detall

Traductors Intèrprets (anglés i francés)


 • Descripció

  Traductors Intèrprets (anglés i francés)


 • Organisme


  Corts Generals: Congrés dels Diputats
  Floridablanca s.n.
  28071 Madrid
  Tel.: 91 390 60 00
  Fax: 91 429 87 07
  Web:http://www.congreso.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  a) Tindre nacionalitat espanyola.
  b) Tindre complits díhuit anys d'edat.
  c) Estar en possessió, o en condicions d'obtindre, el títol de llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent.
  d) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat, per qualsevol causa, per a l'exercici professional ni l'exercici de funcions públiques.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  TORN LLIURE


 • Documentació / Informació

  - Model de sol·licitud que es publica al final de la convocatòria com a annex I, hauran de dirigir-se al secretari general del Congrés dels Diputats.


 • Lloc de presentació

  Registre de la Direcció de Govern Interior de la Secretaria General de la dita cambra, en dies laborables -excepte dissabtes-, de les deu a les catorze hores.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Informacion/ConcContPerLab


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar