Detall

Director Executiu de l'Agència Comunitària de Control de la Pesca


 • Descripció

  Director Executiu de l'Agència Comunitària de Control de la Pesca


 • Organisme

  Comissió Europea
  B-1049 Brussel·les - Bèlgica
  Tel:+32 2 2991111


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  PROCESSOS ESPECIALS


 • Tipus de prova

  Entrevista


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Requisits especifics

  Els candidats hauran de posseir:
  - capacitat per a gestionar una entitat organitzativa com l'ACCP, tant a nivell estratègic com de gestió interna,
  - coneixement del sector marítim de la UE en general i del sector pesquer de la UE en particular, i experiència de lideratge en este àmbit,
  - coneixement de la política pesquera comuna en general i, en particular, de la part corresponent a la seua aplicació,
  - un profund coneixement de les institucions de la UE i del seu funcionament i interrelació, i de les polítiques i activitats internacionals de la UE que afecten les activitats de l'ACCP,
  - capacitat per a dirigir i motivar un sòlid equip de 55 persones en un entorn europeu, multicultural i multilingüe,
  - àmplia experiència en la gestió de recursos pressupostaris, financers i humans, en un context nacional i internacional,
  - capacitat de comunicació al públic i de cooperació amb les parts interessades (europees, internacionals, autoritats nacionals i locals, organitzacions internacionals, etc.),
  - excel·lents dots per a la comunicació escrita i oral i per a la negociació.


 • Requisits generals

  Per a la fase de selecció, es tindran en compte els candidats que complisquen els següents criteris formals abans de la data límit de presentació de candidatures:
  - nacionalitat: ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea,
  - títol o diploma universitari; disposar de:
  Un nivell d'educació corresponent a estudis universitaris complets acreditats per un títol, quan la duració normal de l'ensenyança universitària siga de quatre anys o més, o un nivell d'educació corresponent a estudis universitaris complets acreditats per un títol i una experiència professional apropiada d'almenys un any quan la duració normal de l'ensenyança universitària siga d'almenys tres anys (esta experiència professional d'un any no pot incloure's en l'experiència professional postuniversitària exigida a continuació),
  - experiència professional: experiència postuniversitària d'almenys 15 anys després de l'adquisició de les qualificacions mencionades anteriorment,
  - experiència professional pertinent: dels 15 anys d'experiència professional, cinc com a mínim hauran d'haver-se adquirit en àmbits directament relacionats amb les activitats de l'ACCP,
  - experiència de gestió: tindre almenys cinc anys d'experiència professional obtinguda en una funció gestora de nivell superior,
  - llengües: un coneixement en profunditat de la llengua anglesa i un coneixement satisfactori d'una segona llengua oficial de la Unió Europea,
  - límit d'edat: poder exercir completament el mandat de cinc anys abans de l'edat de jubilació.

  Per al personal temporal de la Unió Europea, l'edat de jubilació correspon al final del mes en què la persona complix 65 anys.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  El director executiu serà nomenat com a personal de l'Agència com a agent temporal de grau AD 14, per un període de cinc anys, que podrà prorrogar-se una vegada per un nou període de cinc anys.


 • Documentació / Informació

  Perquè les candidatures siguen admeses, els candidats hauran de presentar:
  1) una carta de motivació;
  2) un currículum en format lliure. El currículum haurà d'omplir-se preferentment segons el model de currículum europeu. Els candidats hauran de destacar de forma resumida l'experiència i els coneixements que siguen pertinents per al lloc, així com detalls sobre la dimensió -nombre de persones empleades- pressupost i naturalesa dels departaments gestionats per ells amb anterioritat.
  Les candidatures incompletes seran rebutjades.
  Els documents justificatius (per exemple, les còpies certificades dels títols o diplomes, les referències, les proves de l'experiència adquirida, etc.) no hauran d'enviar-se en esta fase, sinó que hauran de presentar-se, en el cas que se sol·liciten, en una fase posterior del procediment.
  A fi de facilitar el procés de selecció, tota les comunicacions amb els sol·licitants relacionades amb esta vacant es faran en anglés.


 • Lloc de presentació

  Les candidatures, preferentment en anglés, francés o alemany, hauran d'enviar-se per correu electrònic a:
  mare-avis-de-vacances@ec.europa.eu

  Els candidats que no puguen enviar les seues candidatures per correu electrònic podran fer-ho per correu certificat o per servici de missatgeria a:
  Comissió Europea
  Direcció General d'Assumptes Marítims i Pesca
  Rue Joseph II, 99
  Unit MARE/F/3 - 04/90
  1049 Brussel·les
  BÈLGICA


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.cfca.europa.eu/pages/home/cfca_jobs_recruitment.htm


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar