Detalle Empleo Publico

184-B. Enginyers/es de camins, canals i ports OPO-08

Codi SIA: 3021819
Codi GUC: 58162
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Etapa actual: Anunci d'interés
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Borsa de treball
Prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Grup: A1

Requisits

La borsa a què es referix l'apartat anterior estarà integrada pel personal que a continuació es relaciona: 1. Aspirants que hagen superat alguna de les proves de la fase d'oposició del procediment selectiu d'accés al grup A, sector administració especial, enginyers de camins, canals i ports, Convocatòria 43/2008 -torn d'accés lliure i convocatòria 44/08, torn de promoció interna, que no es troben en actiu en el moment de la sol·licitud en llocs de treball de la mateixa naturalesa jurídica, grup, sector i especialitat de l'administració de la Generalitat les competències dels quals en matèria de personal siguen exercides per la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques. 2. El personal funcionari interí desplaçat o cessat en llocs de l'especialitat convocada que hagen sigut coberts des de la Direcció General de Recursos Humans i que haja participat en els procediments selectius anteriorment citats, la qual cosa es comprovarà d'ofici i, en cas contrari, no procedirà seua inclusió en cas contrari. 3. Als efectes de l'apartat anterior, únicament s'entendrà que una persona ha participat en el procediment selectiu quan el seu exercici haja sigut qualificat pel Tribunal de selecció d'eixa convocatòria.

Etapa actual:

Anunci d'interés

Llistat d'etapes

Etapa actual: Anunci d'interés

Data de publicació: 25-08-2023

Anunci d'interés

Data de publicació: 13-06-2023

Llista mensual abril

Data de publicació: 12-04-2022

Llista mensual desembre

Data de publicació: 21-12-2021

Llista mensual novembre

Data de publicació: 15-11-2021

Llista mensual abril

Data de publicació: 11-04-2019

Llista mensual novembre

Data de publicació: 15-11-2016

Llista mensual octubre

Data de publicació: 14-10-2016

Llista mensual març

Data de publicació: 15-03-2016

Llista mensual novembre

Data de publicació: 10-11-2015

Llista mensual octubre

Data de publicació: 14-10-2015

Llista mensual febrer

Data de publicació: 10-02-2014

Llista mensual setembre

Data de publicació: 09-09-2013

Llista mensual agost

Data de publicació: 05-08-2013

Llista mensual maig

Data de publicació: 10-05-2012

Llista mensual abril

Data de publicació: 19-04-2012

Llista definitiva

Data de publicació: 24-02-2012

Llista provisional - Al·legacions

Data de publicació: 11-11-2011

Presentació de sol·licituds - Baremació

Data de publicació: 13-10-2011

Tornar al llistat d'etapes

Anunci d'interés

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.