Detall

184-B. Enginyers/es de camins, canals i ports OPO-08


 • Descripció

  184-B. Enginyers/es de camins, canals i ports OPO-08


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llista mensual abril

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  La borsa a què es referix l'apartat anterior estarà integrada pel personal que a continuació es relaciona:
  1. Aspirants que hagen superat alguna de les proves de la fase d'oposició del procediment selectiu d'accés al grup A, sector administració especial, enginyers de camins, canals i ports, Convocatòria 43/2008 -torn d'accés lliure i convocatòria 44/08, torn de promoció interna, que no es troben en actiu en el moment de la sol·licitud en llocs de treball de la mateixa naturalesa jurídica, grup, sector i especialitat de l'administració de la Generalitat les competències dels quals en matèria de personal siguen exercides per la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.
  2. El personal funcionari interí desplaçat o cessat en llocs de l'especialitat convocada que hagen sigut coberts des de la Direcció General de Recursos Humans i que haja participat en els procediments selectius anteriorment citats, la qual cosa es comprovarà d'ofici i, en cas contrari, no procedirà seua inclusió en cas contrari.
  3. Als efectes de l'apartat anterior, únicament s'entendrà que una persona ha participat en el procediment selectiu quan el seu exercici haja sigut qualificat pel Tribunal de selecció d'eixa convocatòria. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar