Detall

Auxiliars d'Infermeria


 • Descripció

  Auxiliars d'Infermeria


 • Organisme

  Govern d'Aragó: Departament d'Hisenda i Administració Pública
  Edifici Pignatelli. Pg. María Agustín, 36
  50071 - Saragossa
  Tel:976 714 000


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del títol de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria o equivalent.


 • Taxa ordinària

  11,63 €


  Descripció de la taxa

  El pagament podrà realitzar-se per algun dels mitjans següents:
  - En efectiu, en la caixa de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma d'Aragó a Saragossa o en la caixa de les subdireccions provincials d'Hisenda i Administració Pública d'Osca, Terol i Saragossa.
  - Ingrés en els comptes de les entitats de crèdit col·laboradores en la gestió recaptatòria del Govern d'Aragó, autoritzades per al cobrament de les taxes.
  En cap cas la presentació i pagament en l'entitat bancària suposarà substitució del tràmit de presentació, dins del termini i la forma escaient, de la sol·licitud en el Registre del Govern d'Aragó.


 • Exempció / Reducció taxes


 • Places

  Nombre de places

  50

  Descripció de les places

  TORN LLIURE


 • Documentació / Informació

  Els que desitgen prendre part en estes proves selectives hauran de fer-ho constar en la sol·licitud, segons model aprovat per orde de 19 d'agost del 2003 («Boletín Oficial de Aragón» núm. 109, de 8 de setembre) que serà facilitada a través d'Internet, omplint el model 524 que apareix en la pàgina web oficial del Govern d'Aragó en l'adreça www.aragon.es.


 • Lloc de presentació

  Registres Generals del Govern d'Aragó


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar