Detall

Tècnic orientador i tècnics insertors d'ocupació


 • Descripció

  Tècnic orientador i tècnics insertors d'ocupació


 • Organisme

  Paterna
  Plaza Ingeniero Castell, 1
  Tel:961379600
  Fax:961379677


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ:
  - Per al lloc d'orientador laboral: Estar en posessió de la Diplomatura en Treball Social, Educació Social, Relacions Laborals o titulació superior relacionada (llicenciatura en Pedagogia o Psicologia).
  - Per als llocs d'insertor laboral: Estar en possessió de la Diplomatura en Relacions Laborals, Empresarials o titulació superior relacionada (llicenciatura en Dret, Ciències del Treball, Econòmiques o ADE).


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  Tècnic orientador: 1 plaça
  Tècnics insertors d'ocupació: 2 places


 • Documentació / Informació

  - Instància de sol·licitud
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat
  - Currículum
  - Documentació que es presenta a l'efecte de justificar els mèrits que s'al·lega, que haurà de ser presentada en fotocòpia ja degudament compulsada.
  - L'experiència professional s'acreditarà amb els documents convenients (contractes i/o certificat de servicis prestats) i a més, ineludiblement, per mitjà de certificat acreditatiu de vida laboral emés per la tresoreria de la Seguretat Social.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies es dirigiran a l'Àrea de Garantia Social i Ocupació de l'Ajuntament de Paterna, al c/ Ramón Ramia Querol, s/n.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar