Detall

Auxiliars d'Administració General


 • Descripció

  Auxiliars d'Administració General


 • Organisme

  El Campello
  Oncina Giner, 7
  Tel:965637200
  Fax:965632982


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Taxa ordinària

  10,30 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés s'efectuarà en el compte de Caja Murcia 2043 0482 11 906000013.


 • Exempció / Reducció taxes


 • Places

  Nombre de places

  5

  Descripció de les places

  TORN LLIURE


 • Documentació / Informació

  - Instància de sol·licitud
  Junt amb la instància haurà de presentar-se la documentació següent:
  a) Còpia compulsada del DNI.
  b) Còpia compulsada de la titulació exigida, i acreditació de l'equivalència, si és el cas.
  c) L'abonament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, al carrer Alcalde Oncina Giner, número 7. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar