Detall

Cossos de Mestres, de Professors Tècnics de Formació Professional, de Professors d'Ensenyança Secundària, de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i de Professors de Música i Arts Escèniques.


 • Descripció

  Cossos de Mestres, de Professors Tècnics de Formació Professional, de Professors d'Ensenyança Secundària, de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i de Professors de Música i Arts Escèniques.


 • Organisme


  Govern Basc: Departament d'Educació
  Donostia-San Sebastián, 1
  01010 Vitoria-Gasteiz
  Tel.: 945018182 Ext. 18182
  Fax: 945018337
  Web:http://www.ejgv.euskadi.net/r53-2283/es/


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits especifics

  Vegeu requisits de titulació per a cada categoria en la convocatòria.


 • Places

  Nombre de places

  338

  Descripció de les places

  TORN LLIURE


 • Documentació / Informació


  Els que desitgen prendre part en este procés selectiu hauran d'omplir la sol·licitud electrònica disponible en l'adreça d'Internethttp://www.irakasle.net o http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net i dirigida al director de Gestió de Personal del Departament d'Educació, Universitats i Investigació del Govern Basc.


 • Lloc de presentació

  a) Amb cita prèvia, en les oficines de Zuzenean: - Àlaba: Zuzenean, al c/ Ramiro Maeztu, 10 baix - Vitoria-Gasteiz. - Bizkaia: Zuzenean, a la Gran Via, 85 - Bilbao.- Gipuzkoa: Zuzenean, al c/ Andia, 13 - Donostia-San Sebastián. b) En els registres de les administracions locals que han subscrit el conveni oportú amb el Govern Basc.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar