Detall

Infermers especialistes en Salut Mental


 • Descripció

  Infermers especialistes en Salut Mental


 • Organisme

  Diputació Provincial de Castelló: Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
  Av. Doctor Clará, 19
  12002 – Castelló
  Tel. 964 35 97 00


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ EXIGIBLE: ATS/DUE/INFERMER/A amb l'especialitat de SALUT MENTAL


 • Places

  Descripció de les places

  TORN LLIURE


 • Documentació / Informació

  - Instància de sol·licitud (vegeu enllaç directe)


 • Lloc de presentació

  Registre General del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló.

  En el cas de la seua presentació en les oficines de Correus, les instàncies es presentaren en sobre obert, a fi que per l'empleat que admeta l'enviament s'estampe el segell de dates en el document, de manera que apareguen, amb claredat, el nom de l'oficina i la data de presentació. Ha d'aparéixer el segell de certificat en el sobre exterior i en la mateixa sol·licitud/instància de participació en el procés selectiu. Els terminis de presentació a l'oficina de correus són els mateixos que els de la convocatòria.
  En el supòsit de presentació de les instàncies en administració distinta o en les oficines de Correus, en els termes establits en l'art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, haurà de remetre, a més, còpia de la sol·licitud i titulació (exclusivament de la sol·licitud i titulació, no dels mèrits), per fax al Servici de Recursos Humans del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, al número 964 354378, dins del termini improrrogable de dos dies naturals següents a aquell en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.hospitalprovincial.es/recursos-humanos/bolsas.htm


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar