Detall

Peons


 • Descripció

  Peons


 • Organisme

  La Nucia
  Plaça Major, 1
  Tel:965870700
  Fax:965870840


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  Ingrés en el següent compte bancari de Caixa Altea: entitat: 3045 Oficina: 0002 Dígit Control: 51 Cte. núm.: 1661961126


 • Places

  Nombre de places

  5

  Descripció de les places

  TORN LLIURE


 • Documentació / Informació

  - Instància de sol·licitud, que es dirigirà al senyor alcalde-president de l'Ajuntament de la Nucia, podent utilitzar-se el model normalitzat d'instància que es facilitarà en el Registre d'Entrades de l'Ajuntament.
  - Fotocòpia del DNI o document equivalent a l'efecte de la convocatòria.
  - Fotocòpia del certificat d'escolaritat o equivalent.
  - Currículum.
  - Documents acreditatius dels mèrits i circumstàncies al·legats.
  - Justificant del pagament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.lanucia.es/castellano/tablon-de-anuncios/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar