Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Oficials-especialistes (C04/12)


 • Descripció

  Oficials-especialistes (C04/12)


 • Organisme


  Universitat d'Alacant
  Carretera Sant Vicent del Raspeig s.n.
  03690 Sant Vicent del Raspeig
  Tel. 96 590 3400
  Fax 96 590 3464
  Webhttp://www.ua.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Taxa ordinària

  13,76 €


  Descripció de la taxa

  Ingrés en el compte corrent 0200043411, dígit de control 12, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM-2090), oficina 3191, del Campus de Sant Vicent, podent realitzar-se l'ingrés a través d'altres oficines bancàries.


 • Exempció / Reducció taxes


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  TORN LLIURE

  DESTINACIÓ: Sector informàtica, al Laboratori d'Idiomes de la Facultat de Filosofia i Lletres.


 • Documentació / Informació

  - Instància de sol·licitud, que serà facilitada gratuïtament en l'Oficina Principal del Registre General de la Universitat (edifici de Rectorat i Servicis Generals), i que figura com a annex V a la convocatòria.
  - Fotocòpia del DNI
  - Comprovant bancari d'haver abonat els drets d'examen. Caldrà fer-hi constar el nom, cognoms i referència de la convocatòria (C04/12).


 • Lloc de presentació

  Oficina Principal del Registre General de la Universitat o en les oficines auxiliars, situades en les secretaries de centre i en la seu d'Alacant.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://ssyf.ua.es/va/seleccionpas/oposiciones/2012/c04/convocatoria-c04-12.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar