Detall

Monitors per a impartir els cursos de la Universitat Popular


 • Descripció

  Monitors per a impartir els cursos de la Universitat Popular


 • Organisme

  Benicarló
  Passeig Ferreres Breto, 10
  Tel:964470050
  Fax:964475908


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Taxa ordinària

  9,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha de fer efectiu en el compte corrent de CatalunyaCaixa (2013/3251/54/0200004720)


 • Exempció / Reducció taxes


 • Places

  Nombre de places

  12

  Descripció de les places

  TORN LLIURE. Vegeu especialitats i cursos en la convocatòria.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en la convocatòria, es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència d'este Ajuntament. Es podrà utilitzar el model de sol·licitud que facilitarà l'oficina de Registre i Informació municipal, que també es troba disponible en la pàgina web de l'Ajuntament de Benicarló, www.ajuntamentdebenicarlo.org.
  La instància s'acompanyarà de la documentació següent:
  a) Fotocòpia compulsada del DNI.
  b) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
  c) Programació del curs d'acord amb el que disposa la base novena, punt cinc.
  d) Original o fotocòpia compulsada dels documents que acrediten els mèrits, d'acord amb la base novena.
  e) Justificant acreditatiu d'haver satisfet el pagament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament de Benicarló


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ajuntamentdebenicarlo.org/gov/pgov-oposicions-ajt.php3?g_idioma=v


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar